Inwestując w budowę osiedli w stolicy, podwoisz kapitał w 7 lat!

Mamy dla Ciebie propozycję inwestycyjną z perspektywą wysokich zysków ze sprzedaży domów i mieszkań w stolicy Polski. Teraz możesz uczestniczyć w mieszkaniowych projektach inwestycyjnych i zarabiać jak deweloper, bez konieczności angażowania się w proces realizacji.

Inwestuj w nieruchomości z zyskiem większym niż z wynajmu!

Inwestuj w budowę nowoczesnych domów w Warszawie
Dołącz do projektów charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa i generuj zyski większe niż z wynajmu

Umowa spółki, zabezpiecza interesy Inwestorów w taki sposób, aby zyski ze sprzedaży nieruchomości trafiały w pierwszej kolejności do nich i do czasu realizacji zysku ziemia wraz z domami będzie dla nich zabezpieczeniem transakcji.

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI:

– Próg wejścia: 200.000 zł
– Całkowity koszt inwestycji (ziemia + 10 domów): 5.26 mln zł
– Przewidywana roczna stopa zwrotu dla Inwestora: 12,5 %

Forma przystąpienia do biznesu to notarialne nabycie udziałów w spółkach celowych. Spółki są powołane do sfinansowania, realizacji i sprzedaży mieszkań i domów. Stajecie się Państwo współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Horyzont Inwestycyjny wynosi 2 lata i pozwala w tym czasie zrealizować zyski znacznie przekraczające średnią rynkową.

W poszukiwaniu złotego środka

Niskie stopy procentowe, jakie oferują lokaty bankowe, oraz wysokie ryzyko związane z inwestowaniem na rynkach kapitałowych, skłaniają do poszukiwania alternatywnych sposobów pomnażania kapitału. Złotym środkiem może być inwestowanie w budowę nieruchomości w celu ich sprzedaży na rynku pierwotnym. Pozwala to wygenerować zyski wyższe niż z wynajmu lokali. Deweloperka to prosty, ale jednak niełatwy biznes. Problemy jakie napotykają deweloperzy związane z urzędami, sąsiedztwem, pracownikami lub podwykonawcami, potrafią skutecznie zniechęcić do prowadzenia takiej działalności. Jak w każdym biznesie, początki bywają trudne i zanim zaczniemy zarabiać, przychodzi nam najpierw płacić za własne (i tylko własne) błędy.

Budowa nieruchomości to dochodowy biznes, ale nie pasywna inwestycja – wymaga ogromnego zaangażowania inwestora i posiadania przez niego wiedzy i doświadczenia. Naszą misją jest umożliwienie inwestorowi czerpania zysku z atrakcyjnego rynku deweloperskiego, w pełni pasywnie i bez konieczności posiadania dużego kapitału.

Zainwestuj przynajmniej 10 minut, aby zapoznać się z poniższymi informacjami, które uchronią Cię przed podjęciem błędnych decyzji inwestycyjnych.

Jeśli zamiast czytać, wolisz posłuchać i zobaczyć, zapisz się na spotkanie internetowe, na którym dowiesz się wszystkiego co potrzebne do podjęcia decyzji. Będziesz też mógł nie ruszając się z domu zadawać pytania prowadzącym i poznać odpowiedzi na pytania innych uczestników spotkania.

Możesz też zamówić link do zapisu jednego z ostatnich spotkań:

Jeśli powyższe informacje wystarczą Ci do podjęcia decyzji o zainwestowaniu i potrzebujesz jedynie wskazówek jak rozpocząć proces przystępowania do spółki, ew. chcesz zadać kilka dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

Kluczowe czynniki inwestycji

Zabezpieczenie w postaci nieruchomości

Inwestor zostaje wspólnikiem, czyli współwłaścicielem gruntu, realizowanych obiektów i innych wartości materialnych i niematerialnych posiadanych przez spółkę. Jest to zatem inwestycja w realną wartość, którą można: zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć.

Stabilny rynek nieruchomości w Warszawie

Stolica to największy rynek nieruchomości w kraju. Obiekty każdego typu znajdują tu łatwo swoich nabywców, więc sprzedający mogą oferować ceny znacznie powyżej kosztów budowy.

Krótki czas trwania inwestycji

Większość projektów przeprowadzamy w okresie krótszym niż 2 lata lub proponujemy dokładny okres obowiązywania umowy z Inwestorem na 2 lata. Wówczas można otrzymać z powrotem cały wkład, wraz z należnymi odsetkami. Można też zostawić swój kapitał w projekcie na dłużej. Spółka będzie realizowała kolejne inwestycje.

Zakup gruntów po okazyjnych cenach

Aby wygenerować zysk dla inwestorów i spółki, prowadzimy restrykcyjną politykę kosztową, nabywamy grunty po okazyjnych cenach, oraz sprzedajemy je po cenach pozwalających zrealizować zysk znacznie przekraczający gwarantowane inwestorowi 10% rocznie.

Idealny sposób dywersyfikacji

Dla osób inwestujących na ryzykownych rynkach kapitałowych lub w jakiekolwiek inwestycje, wiążące się z wyższym ryzykiem, w zamian za potencjalnie wysokie stopy zwrotu, nieruchomości są bezpieczną przystanią dla części portfela. Część środków powinno się zawsze mieć ulokowanych w bezpiecznym miejscu.

Wysoki standard realizacji

Inwestorzy przystępujący do naszych projektów deweloperskich mogą być pewni, że wszystkie realizacje charakteryzują się podwyższonym standardem wykończenia, co niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści. Użycie wysokiej jakości materiałów wpływa nie tylko na aspekt wizualny, ale również gwarantuje lepszą trwałość budynków.

Ponadprzeciętny zysk

Trudno znaleźć pasywną inwestycję dającą zysk 5 – 7 razy większy niż na lokacie bankowej. Wysoki zysk jest też zwykle premią za ponoszone ryzyko. Inwestycja w bezpieczny segment, jakim jest budowa nieruchomości w Warszawie, dająca gwarantowane 10% w ujęciu rocznym, to bardzo korzystna oferta. 

Wsparcie ekspertów z branży

Jesteśmy zdania, że każdy powinien robić to, co lubi, co sprawia mu radość i przychodzi z łatwością. Nasi inwestorzy to w większości osoby, które odniosły sukces w swoich dziedzinach i dzięki temu wygenerowały nadwyżki finansowe, które chcą dobrze ulokować i pomnożyć. Pomagamy im w tym, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu portfeli tysięcy klientów.

Udział w przedsiębiorstwie

Udziały w spółce komandytowej to prawa majątkowe – są dziedziczone, mogą być także sprzedane na rynku wtórnym lub podarowane. Każdy komandytariusz ma jeden głos w spółce i inne prawa gwarantowane mu przez Kodeks Spółek Handlowych. 

Pomnażanie kapitału w kolejnych etapach

Po sprzedaży lokali z danego etapu wspólnik może wyjść ze spółki, zabierając zainwestowany kapitał, ale może też w niej zostać, biorąc udział w realizacji kolejnych etapów osiedla. Otrzyma on w takim wypadku zysk w wysokości 10% rocznie, za każdy dzień zaangażowania swojego kapitału w spółce, niezależnie jak szybko zacznie ona realizować kolejną inwestycję. 

Korzystne zasady rozliczenia zysku

Istnieje możliwość rozliczenia zysku łącznie z przychodami z działalności gospodarczej, co pozwala wykorzystać tarczę podatkową, jednak NIE ma konieczności zakładania działalności gospodarczej. Urząd Skarbowy traktuje przystąpienie do spółki komandytowej jak działalność gospodarczą, nawet jeśli wspólnik nie prowadzi takowej. 

Gotówkowe finansowanie inwestycji

Spółka finansuje inwestycje wyłącznie ze środków własnych, zatem nie występuje ryzyko, że bank lub inna instytucja finansowa, będą chciały zaspokoić swoje roszczenia jej majątkiem lub też majątkiem komplementariusza.

Pierwszeństwo inwestora w wypłacie kapitału i zysku

Na bezpieczeństwo inwestycji, jak i zabezpieczenie zysków wpływa fakt, że Pracownia Finansowa zarabia tylko wtedy, kiedy zrealizuje projekt, dlatego zależy nam, aby zyski były jak największe i wypłacane jak najczęściej.  Umowa inwestycyjna zapewnia inwestorowi pierwszeństwo w wypłacie zainwestowanego kapitału wraz z zyskiem ze sprzedaży.

Portfolio zrealizowanych projektów

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację naszych inwestycji, gwarantuje wysoką jakość i przewidywalność prowadzonych projektów. Sprawia ono, że w trakcie budowy występuje o wiele mniej niespodziewanych sytuacji i błędów, niż u osób zajmujących się tym biznesem od niedawna.

 

Wieloletnie doświadczenie

Pracownia Finansowa działa w formie Sp. z o.o. od 2013 roku, a jej założyciele prowadzą projekty inwestycyjne od kilkunastu lat. Grupa kapitałowa PF poza inwestowaniem na rynku nieruchomości mieszkaniowych prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania kapitału na projekty budowy przemysłowych elektrowni wiatrowych, oraz realizuje projekty w obszarze nowych technologii i infrastruktury blockchain.

Biznes prowadzony przez profesjonalistów

Radosław Kałczew

Prezes Zarządu PFN Sp. z o.o.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia i realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych. Ekspert w zakresie inżynierskich rozwiązań architektonicznych, w których najistotniejsza jest ergonomia funkcji użytkowej i bieżącej eksploatacji obiektów.

Maciej Musiał

Prezes Zarządu Pracownia Finansowa Sp. z o.o.

Założyciel spółki Pracownia Finansowa. Specjalista finansowy z wieloletnim doświadczeniem w branży i posiadacz certyfikatu EFC® – European Financial Consultant, poziom II, nadawanego przez European Federation of Financial Professionals (EFFP).

Tomasz Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu Pracownia Finansowa Sp. z o.o.

Certyfikowany doradca finansowy, posiadający międzynarodowy certyfikat EFG® – European Financial Guide. Pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki odpowiada za wszelkie działania związane z tworzeniem oraz realizacją strategii sprzedażowej.

Podsumowanie naszych projektów inwestycyjnych ubiegłych lat

Opinie naszych Inwestorów

Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej nie wiąże się z ryzykiem zatrzymania inwestycji związanego z brakiem dopływu nowego kapitału, ale też nie wymaga oczekiwania na zebranie wymaganej kwoty przed rozpoczęciem budowy, podczas których środki leżałyby bezczynnie, będąc narażone na utratę. Budowę nawet dużego osiedla złożonego z domów jednorodzinnych można podzielić na etapy w zależności od posiadanego na ten cel kapitału, inaczej niż przy realizacji dużych obiektów typu Condo hotele, czy centra handlowe.
Inwestorzy przystępujący do naszych projektów deweloperskich mogą być pewni, że wszystkie realizacje charakteryzują się podwyższonym standardem wykończenia, co niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści.

Czekanie kosztuje

W projektach inwestycji w nieruchomości Pracowni Finansowej naliczamy zysk proporcjonalnie do liczby dni, które minęły od dokonania przez inwestora wpłaty na rachunek bankowy spółki celowej. Oznacza to, że przy inwestycji w wysokości np. 200.000 zł, każdy dzień zastanawiania kosztuje inwestora aż 55 zł. W przypadku lokaty na 1,5% jest to kwota 8,2 zł / dzień.

Widzimy zatem, że inwestycja w budowę osiedla zarobi w 55 dni kwotę, którą lokata wypracowała by przez cały rok. (3000zł. roczny zysk z lokaty podzielony przez 55 zł na dzień – zysk z nieruchomości). To oznacza, że jeśli do końca trwania rocznej lokaty pozostało więcej niż 55 dni, opłaciłoby się ją zerwać i zainwestować w spółkę budującą osiedle domów. Gdyby przykładowo zerwać lokatę na 110 dni przed terminem, to w ciągu tych 3,5 m-ca zarobimy dwukrotnie więcej niż lokata przez cały rok.

Zapraszamy Cię do biznesu, który funkcjonuje od lat.
Nie zbieramy kapitału na projekty, których realizacja jest uzależniona od tego, czy uda się zebrać wymaganą kwotę. Niezależnie od Twojego zaangażowania lub jego braku, opisywane projekty powstaną i co ważne –

SĄ JUŻ W TRAKCIE REALIZACJI

Podane kwoty są kwotami brutto, a w przypadku inwestycji w spółkę komandytową, można jeszcze zoptymalizować płacone podatki. Przy lokacie jest to niestety całe 19% podatku od zysków kapitałowych.

Najwyższy poziom obsługi inwestora otrzymujesz w standardzie

Dostęp do panelu Inwestora

Comiesięczne raporty

Indywidualny opiekun

Wsparcie Biura Obsługi Inwestora

Preferencyjne warunki na kolejne projekty

Podsumowanie założeń inwestycyjnych

 • Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa:
  • zabezpieczenie na nieruchomości
  • Inwestycja w Realną Wartość
  • stabilny rynek nieruchomości w stolicy
  • wysoki standard przy niskich cenach budowy
  • inwestor zostaje wspólnikiem, z prawem głosu i innymi prawami gwarantowanymi przez KSH
  • pierwszeństwo inwestora w wypłacie zysku ze sprzedanych lokali
  • wynagrodzenie organizatora inwestycji proporcjonalnie do wygenerowanego zysku
  • biznes prowadzony jest przez profesjonalistów z licznymi zrealizowanymi projektami
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji spółki matki
  • nie występuje ryzyko zatrzymania budowy w związku z brakiem finansowania
 • Krótki czas trwania projektu
 • Wysoka stopa zwrotu
 • Inwestycja w pełni pasywna dla inwestora
 • Możliwość kontynuacji inwestycji z zachowaniem ciągłości naliczania zysku
 • Możliwość rozliczenia zysku wraz z przychodami z działalności gospodarczej
 • Dołączenie do inwestycji nie wymaga założenia działalności gospodarczej
 • Brak ryzyka związanego z finansowaniem bankowym
 • Zysk naliczany za każdy dzień zaangażowania kapitału inwestora
 • Inwestor dołącza do działającej spółki, która na bieżąco generuje i wypłaca zyski.
 • Panel Inwestora – wgląd w podsumowanie swoich inwestycji i inne ważne informacje
 • Indywidualny opiekun inwestora.
 • Preferencyjne warunki dołączania do innych projektów grupy kapitałowej PF

Jeśli powyższe informacje wystarczą Ci do podjęcia decyzji o zainwestowaniu i potrzebujesz jedynie wskazówek jak rozpocząć proces przystępowania do spółki, ew. chcesz zadać kilka dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

Jeśli natomiast, nadal jeszcze nie jesteś pewien, czy ta inwestycja jest dla Ciebie, zapisz się na spotkanie internetowe, na którym dowiesz się wszystkiego, co potrzebne do podjęcia decyzji. Będziesz też mógł, nie ruszając się z domu, zadawać pytania prowadzącym i poznać odpowiedzi na pytania innych uczestników spotkania.

Możesz też zamówić link do zapisu jednego z ostatnich spotkań:

Partnerzy, nagrody i wyróżnienia:

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Inwestycje niosą za sobą ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

www.dochodowenieruchomosci.pl | www.pracownia-finansowa.pl